Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 18.01.2019
Stav: Vyriešené

Mesto/obec
Važec
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 18.01.2019
Stav: Vyriešené

Važec

Mesto/obec
Važec