Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Važec
Na Harte 19
032 61 Važec


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:15 - 16:00  
Utorok 7:15 - 15:00  
Streda 7:15 - 16:00  
Štvrtok 7:15 - 16:00  
Piatok 7:15 - 13:00 nestránkový deň

Obec Važec
Na Harte 19
032 61 Važec

Kontakty

Mobil: 0918 112 569

Telefón: +421 44 5294121

Web: http://www.obecvazec.sk

E-mail: obecvazec@stonline.sk

IČO: 00315842

DIČ: 2020581706

Bankové spojenie

IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 3342