Základná škola s materskou školou Telefón: 044/ 52 94 126
E-mail: zs.vazec@stonline.sk
Riaditeľ: Mgr. Agata Ilavská

Školská 339
03261 Važec

Mesto/obec
Važec