Aktuality - Obec Važec 

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku Rekonštrukcia palubovky telocvične ZŠ s MŠ vo Važci 

"Vypracovanú  cenovú ponuku podpísanú oprávnenou osobou za záujemcu, Vás verejný obstarávateľ  žiada doručiť v listinnej podobe, na adresu :  Obec Važec, Obecný úrad Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec, Slovenská republika, kontaktná osoba: Ing. Milan LIŠTIAK, starosta obce, mobil: +421 907 849 578, najneskôr do 28.06.2019 do 13:00 hod."

Zdroj: http://www.obecvazec.sk/oznamy/vyzva-na-predkladanie-ponuk-pre-zakazku-rekonstrukcia-palubovky-telocvicne-zs-s-ms-vo-vazci.html External

Zverejnené: 14.06.2019

Aktualizované: 14.06.2019


Prílohy