Úradná tabuľa - Obec Važec 

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Važec oznamuje Emílii Branickej, ktorá má hlásený trvalý pobyt na obci Važec, že má uloženú listovú zásielku doručenú Okresným súdom Martin, E.B.Lukáča 2A, ktorú si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade vo Važci denne počas úradných hodín v termíne od 03. 09. 2019 – 18.09.2019  ( vrátane ).