Úradná tabuľa - Obec Važec 

Zmeny a doplnky ÚPO Važec č.2


Prílohy