Úradná tabuľa - Obec Važec 

o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Važec.

...


Prílohy