Úradná tabuľa - Obec Važec 

Záverečný účet obce Važec za rok 2018 a hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2018


Prílohy