Úradná tabuľa - Obec Važec 

Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2012 a č.1/2019, ktorým sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej škol


Prílohy