Úradná tabuľa - Obec Važec 

Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní stravovania starobných a invalidným dôchodcom v obci Važec


Prílohy