Úradná tabuľa - Obec Važec 

VZN č.22019 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Važec


Prílohy