Úradná tabuľa - Obec Važec 

Návrh VZN č.2/2019 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Važec


Prílohy