Úradná tabuľa - Obec Važec 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní stravovania starobných a invalidným dôchodcom v obci Važec


Prílohy