Úradná tabuľa - Obec Važec 

Zrušenie trvalých pobytov verejnou vyhláškou


Prílohy